Obituaries

Jerry C. Newell Sr. thumbnail

Jerry C. Newell Sr.

February 8, 1930 - April 19, 2017

Visitation: Sunday, April 23, 2017

Gertrude Weiss thumbnail

Gertrude Weiss

July 4, 1928 - April 19, 2017

Visitation: Friday, April 21, 2017

Dr. Walter P. Urbanski thumbnail

Dr. Walter P. Urbanski

October 29, 1934 - April 19, 2017

Visitation: Friday, April 21, 2017

Robert E. Boyle thumbnail

Robert E. Boyle

June 11, 1921 - April 9, 2017

Visitation: Monday, April 17, 2017

Sara G. Silverman thumbnail

Sara G. Silverman

July 24, 1924 - April 10, 2017

Service: Thursday, April 13, 2017